Wie zijn die kwetsbare 23-27 jarigen in uw gemeente?

Data kwetsbare 23-27 jarigen in uw gemeente

Vanuit landelijke aanpak jeugdwerkloosheid is toegezegd dat gemeenten de beschikking krijgen over informatie over kwetsbare 23-27 jarigen in hun gemeenten. Maar welke data krijgen gemeenten nu precies? En wie krijgt die data? En wat mogen gemeenten met die data? En wanneer komen die data beschikbaar? Een update.

Welke informatie

BSN-nummers van 23-27 jarigen zonder startkwalificatie, die geen opleiding hebben, en die geen of zeer weinig inkomen uit werk hebben, en geen uitkering ontvangen.

De inkomensgrens is nog niet vast gesteld, vooralsnog verwacht men rond de 400 euro.

Mogelijk is er nog sprake van aanvullende informatie bv tav laatst gevolgde onderwijs, maar de idee is om het zeer summier te houden, en het de verantwoordelijkheid van de gemeente te laten zijn om hier informatie bij te zoeken.

Routing van deze informatie:

  • DUO selecteert 23-27 jarigen zonder startkwalificatie, die geen opleiding volgen. En verrijkt deze data met informatie over woonplaats, vanuit basisregistratie.
  • Deze informatie gaat naar het Inlichtingenbureau, die de dataset verrijkt met informatie van UWV over inkomen (uit werk, uit uitkering).
  • Gemeenten ontvangen dan maandelijks een rapportage

Wie krijgt die informatie

Werk & Inkomen.

Wat mag je met deze informatie

Op grond van artikel 10f Participatiewet (gemeenten kunnen jongeren ondersteuning bieden, ook als ze geen recht op uitkering hebben) heeft de gemeente vele mogelijkheden:

  • Gemeente mag obv BSN nummers uitzoeken waar de jongeren wonen;
  • Gemeente mag de jongeren benaderen, middels brieven, maar mag ook aanbellen;
  • Gemeenten mogen een aanbod doen.

Met wie mag die informatie gedeeld worden

Gemeenten mogen zelf bepalen wie binnen de gemeente met deze informatie aan de slag gaat, dat moet wel vast gelegd worden. W&I kan de taak krijgen om de jongeren te benaderen, maar dat kan dus ook RMC of de sociale teams zijn.

Wat is de planning

Met is de functionaliteit nog aan het bouwen. In de zomer wordt deze getest met een aantal gemeenten (pilotgemeenten liggen al vast). Vanaf september / oktober, zo is de verwachting, kunnen andere gemeenten zich aanmelden.

 

Bron: landelijk team aanpak jeugdwerkloosheid

Foto: Jobstap

 

 

 

Reactie toevoegen