Wat ú kunt bijdragen aan het Praktijkonderwijs

Ervan uitgaande dat het kabinet niet vroegtijdig valt, zijn de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Alhoewel dat nog ver weg lijkt, beginnen politieke partijen reeds met de voorbereidingen daarop. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van de eigen partijprogramma’s.

Het is belangrijk als praktijkonderwijs invloed uit te oefenen op de inhoud daarvan. Het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs heeft het initiatief genomen om tot een duidelijk en gezamenlijk beeld van de belangrijkste ‘lobbypunten’ te komen. Met als doel dat betrokkenen binnen het praktijkonderwijs in de verschillende regio’s en op verschillende niveaus met een duidelijke en gezamenlijke boodschap invloed uitoefenen op de politieke programma’s. De gedachte hierachter is dat door het gezamenlijk aanbrengen van focus de kans op beïnvloeding van de programma’s het grootst is. Het spreekt voor zich dat de lobbypunten logisch moeten voortvloeien uit de eerder vastgestelde strategische visie.

Welke onderwerpen willen we bij de politieke partijen onder de aandacht brengen en wat worden ten aanzien van deze onderwerpen onze kernboodschappen? Hierover is in een aantal bijeenkomsten met de regio vertegenwoordigers gesproken. De bevindingen hebben we beschreven in het lobbydocument 'De kracht van praktijkonderwijs en wat ú daaraan kunt bijdragen', welke op de Pro-dag 2020 overhandigd is aan Minister Slob van OCW.

 

Reactie toevoegen