Wél in Ontwikkeling

Leerrecht. Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen. Elk kind kán zich ontwikkelen. Die overtuiging staat centraal in het project ‘Wél in ontwikkeling’ dat zich in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs richt op het perspectief van kinderen en jongeren die niet op een school ingeschreven staan, bijvoorbeeld omdat zij een vrijstelling hebben vanwege hun fysieke of psychische beperking(en). De essentie van dit project:

  • Aandacht voor de verhalen van deze jeugdigen, hun ouders en betrokken professionals.
  • (H)erkenning van de ontwikkeling die er al wél is en de activiteiten die daaraan bijdragen (maar die soms onder de radar blijven).
  • Onderzoeken en ondersteunen van deze waardevolle activiteiten; leren over ‘wat waardevol is’ en ‘wat kan werken’; deze kennis uitwisselen en opschalen.
  • Geïnspireerd door deze positieve ervaringen tot ideeën komen voor nieuwe, creatieve oplossingsrichtingen.
  • Nieuwe beweging creëren in vastgelopen situaties, samen met de jeugdigen, ouders en betrokken partijen in de regio.
  • We hebben niet de oplossing, wel de inzet te helpen om tot nieuwe ideeën te komen. 

Monitor. Leren van de ervaringen van betrokkenen in de regio over ‘wat waardevol is’ en over ‘wat kan werken’, dat is de essentie van de monitor die parallel aan dit traject loopt. En, al vanaf het begin, deze kennis uitwisselen met andere regio’s en inbrengen in de landelijke dialoog. Zodat het als een voedingsbodem kan dienen voor het creëren van nieuwe beweging in vastgelopen situaties en voor het (h)erkennen en ondersteunen van de ontwikkeling die er al is. Deze monitor steken we onbevooroordeeld en waarderend in. Deze monitor mag ik samen met OZJ en de regio’s ontwikkelen en uitvoeren.

 

Ministerie OCW