Voorlichting Banenafspraak

Voorlichting werkgevers banenafspraak en participatiewet

Werkgevers op een heldere wijze informeren over de hoofdlijnen van het Sociaal Akkoord, de Quotumwet en de Participatiewet. Wat is er nu besloten en wat betekent dat voor u als werkgever?

Maar daar stoppen we niet. We presenteren een positief realistisch verhaal over de mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekenden die in aanmerking komen voor de garantiebanen. Wat zij uw bedrijf te bieden hebben, en wat nodig is om er een succes van te maken. Wat je daar als werkgever zelf aan kunt doen. En welke ondersteuning je daar als werkgever vanuit het Werkgeversservicepunt Rijnmond bij kunt krijgen.

Samen maken we werk van een inclusieve arbeidsmarkt.

Werkgeversservicepunt Rijnmond