Slim leren door waarderend te evalueren

Het evalueren van de eigen aanpak met het doel die te verbeteren is een essentieel aspect van een professionele werkwijze. Evaluaties kunnen op verschillende manieren ingestoken worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bij een waarderende evaluatie - een evaluatie die zich richt op wat goed werkt - de kans op verbetering en ontwikkeling groter is dan bij een evaluatie die zich richt op de tekortkomingen van een aanpak. Ook blijkt een waarderende evaluatie wezenlijk bij te kunnen dragen aan het versterken van de samenwerking tussen betrokken personen en organisaties. In dit korte schrijven neem ik u graag mee in het hoe en waarom van een waarderende evaluatie. Het verhaal wordt ondersteund met meerdere praktijkvoorbeelden.

What Works