Reshoring - Bescheiden maar reële kans

Reshoring - Bescheiden maar reële kans

Reshoring, een begrip dat opgang maakt. Maar wat is het eigenlijk? En hoe serieus moeten we het nemen? Welke kansen biedt reshoring de jongeren met een beperking?

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten die eerder naar het buitenland verplaatst waren (offshoring). Als belangrijke redenen worden onder meer genoemd: moeilijkheden met het op afstand managen van activiteiten, stijgende loonkosten in lageloonlanden, gestegen transportkosten, tegenvallende kwaliteit en culturele verschillen.

Tot op heden is het aantal bedrijven dat aan reshoring ‘doet’ zeer beperkt; ongeveer een op de tien bedrijven haalt haar bedrijfsactiviteiten weer terug naar Nederland. De verwachting is daarom dat de werkgelegenheidseffecten van reshoring vooralsnog beperkt zullen zijn. Dat neemt niet weg dat reshoring wel degelijk kansen biedt, er zijn goede praktijkvoorbeelden.

Van belang is ook de vraag welke type werkzaamheden terugkomen naar Nederland. De heersende overtuiging is dat arbeidsintensieve activiteiten niet snel teruggehaald worden; arbeid is in Nederland immers relatief kostbaar. Wanneer we echter de mogelijkheden van loonkostensubsidie in ogenschouw nemen, dan is het wel degelijk denkbaar dat laaggeschoold werk teruggehaald wordt. Aangezien veel jongeren met een beperking functioneren op het niveau van eenvoudige werkzaamheden, zou reshoring dus ook voor hen kansen met zich mee kunnen brengen. Getuige het voorbeeld van Ferro-Fix, een bedrijf in Rotterdam. Tot een aantal jaar geleden liet dit bedrijf, dat straatmeubilair maakt (zoals bankjes en afvalcontainers), de containers in Polen maken. Dat er maar vijf afvalcontainers op een trailer vervoerd konden worden, maakt het transport kostbaar. Inmiddels maakt het bedrijf de containers zelf in Nederland, met de inzet van ruim 100 medewerkers vanuit het SW-bedrijf.

Loonkostensubsidie maakt reshoring mogelijk voor meer werkgevers een aantrekkelijke optie. Het is zaak goede voorbeelden zoals Ferro-Fix bij andere werkgevers onder de aandacht te brengen.

Tot slot: vaak wordt gedacht dat het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland schadelijk is voor de werkgelegenheid in Nederland. Uit onderzoek blijkt echter dat offshoring maar een zeer beperkt negatief effect heeft op de werkgelegenheid. Er is door het internationale competitieve proces continu sprake van baandestructie en baancreatie. Voor de banen die verdwijnen komen weer andere banen in de plaats. Door de toenemende dynamiek wordt van werknemers wel steeds meer aanpassingsvermogen gevraagd; iets waar veel van de jongeren met een beperking niet in uitblinken.

Ps. Wie heeft een Nederlands equivalent voor dit Angelsaksiche begrip? Ik houd me warm aanbevolen!

 

Bronnen:

  • Kamerbrief Reshoring, 19 augustus 2014.
  • Enquêtestudies van TNS NIPO, Panteia en Nyenrode Business Universiteit.
  • CBS
  • Groter, J. et al (2005), Verplaatsing vanuit Nederland: Motieven, gevolgen en beleid. Den Haag: CPB.

 

Reacties

Hallo Selle, Verder dan terughalen kom ik niet. Een ander tegengeluid wat ik niet gehoord heb gaat over de arbeidsmarktontwikkeling dat er 500.000 banen op MBO niveau verdwijnen door automatisering. Nu heeft Nederland een geschiedening van zeer kostbare en succesloze automatiseringstrajecten. Is het niet betrouwbaarder en goedkoper om die banen te laten bestaan voor jongeren (ook met een beperking) Met vriendelijke groet, Jeroen Schaub
Hoi Jeroen, dank voor je inbreng. Mijn beleving is dat het vooral de (semi) publieke sector is die er een potje van maakt als het gaat om dergelijke mega automatiseringsprojecten. Terecht dat je daar je kanttekeningen bij plaatst, ik kan me er ook over opwinden. Ik denk dat we binnen het bedrijfsleven de automatisering en zelfs robotisering echter geen halt toe moeten roepen, dat is nodig voor het concurrerend vermogen van Nederland, maar dat het wel goed is om er een alternatief naast te zetten, het werken met deze jongeren in combinatie met loonkostensubsidie. En dat het belangrijk is om werkgevers te informeren over de voor- en nadelen van dit alternatief. Hartelijke groet, Selle

Reactie toevoegen