Re-integratie Nieuwe Stijl

Directie Sociale Zaken Breda wil zich ten volle inzetten om zoveel mogelijk mensen naar vermogen deel te laten nemen aan de Bredase samenleving. Iedereen is nodig en iedereen doet mee.

Tegelijkertijd is er sprake van een forse toename van het aantal werkzoekenden vanwege de economische crisis en wordt er vanuit het rijk zeer fors gekort op het re-integratiebudget.

Centrale vraag: Hoe kunnen we meer resultaat boeken met minder middelen?

Met management en medewerkers is gezocht naar kansen om effectiever en efficiënter te werken. Daarbij hebben we nadrukkelijk ons voordeel gedaan me wat onderzoek ons hierover leert.

Gemeente Breda