Praktijkonderwijs 2025

Praktijkonderwijs Steenwijk

 

Zoals zoveel scholen in het land wordt ook ook het praktijkonderwijs in Steenwijk geconfronteerd met een behoorlijke krimp in het leerlingenaantal. Daarbij is er sprake van een fusie van de grote schoolbesturen uit de regio, waar ook het praktijkonderwijs onderdeel van uitmaakt. Afgesproken is dat er één school komt voor het meer praktijkgerichte onderwijs (de ‘ondernemende school’). Wanneer precies is nog niet bekend; de verwachting is omstreeks 2022. 

De leiding heeft het pro-team uitgenodigd om een gezamenlijke en aansprekende visie te ontwikkelen op het praktijkonderwijs van de (nabije en verder gelegen) toekomst in deze regio. Een visie die het team, de leerlingen, ouders, collega’s vanuit de andere onderwijssoorten, werkgevers en andere betrokkenen tot de verbeelding spreekt. Die behalve richting geeft ook enthousiasmeert! En die daarmee ook tegenwicht kan bieden aan de zorgen die er ook (mogen) bestaan.

De leiding heeft mij gevraagd het team hierbij te ondersteunen, zowel in het proces als op de inhoud.

Onder de noemen 'Pro 2025' hebben we met elkaar besloten om daarbij gebruik te maken van de principes en technieken van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry). In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met de aandacht te richten op het beste wat er al is: dat wat er al is en waar we enthousiast over zijn. Niet alleen binnen het team hebben we deze positieve verhalen verzameld en onderzocht, ook hebben we leerlingen, ouders, collega's vanuit het vso en vmbo en werkgevers gevraagd naar zij als waardevol ervaren in de huidige manier van werken. Wat hen naar meer smaakt en welke ideeen zij hebben over wat er nog meer mogelijk is.

Geinspireerd door het beste wat er nu al is, en de ideeen van stakeholders over wat er nog meer mogelijk is, zijn we vervolgens de gewenste toekomst gaan verbeelden. Dit heeft geresulteerd in een viertal tot de verbeelding sprekende dromen, rondom de thema's:

  • Levensecht leren
  • Verbinding met de prakijk
  • Eigenaarschap
  • Coaching

Daarna zijn we deze dromen gaan vertalen naar ideeen over concrete acties. Inmiddels zijn de eerste acties gestart, en deze smaken absoluut naar meer!

 

 

 

Pro Steenwijk