P-wet - Minder of geen uitkering als je nog thuis woont?

Met enige regelmatig ontmoet ik de overtuiging dat thuiswonende jongeren met een arbeidsbeperking er met de invoering van de Participatiewet financieel op achteruit gaan. Veel van deze thuiswonende jongeren zouden geen recht hebben op een uitkering, of minder uitkering ontvangen, vanwege het inkomen en/of vermogen van de ouders.

Klopt die bewering? Krijg je minder of geen uitkering als je nog bij je ouders woont?

Of je wel of niet thuis woont, maakt niet uit voor het recht op uitkering. Wel kan, als je 21 jaar of ouder bent en je niet studeert, het feit dat je nog thuis woont van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Dan geldt: hoe meer mensen er thuis wonen, hoe lager je uitkering. In vergelijking met jongeren die op zichzelf wonen (niet samenwonend) zul je dan minder uitkering ontvangen.

Hoe zit dat precies?

  • Als je nog thuis woont hebben inkomen en vermogen van je ouders geen invloed op jouw recht op uitkering (en andersom). Dit omdat in het kader van de middelentoets er bij thuiswonende kinderen volgens de wet geen sprake is van een gezamenlijke huishouding.
  • Wel is het zo dat wanneer je 21 jaar of ouder bent, je uitkering lager zal zijn naarmate er meer mensen in dezelfde woning wonen. Dit heet de kostendelersnorm. Idee van de kostendelersnorm is dat wanneer je met meer mensen samen woont je kosten lager zijn omdat je deze kunt delen. En je dus minder uitkering nodig hebt. Hoe meer medebewoners, hoe lager de uitkering dus. Dit geldt ook voor je ouders wanneer zij een uitkering ontvangen.

Twee kanttekeningen:

  • Er wordt bij de kostendelersnorm een uitzondering gemaakt voor studenten. Als er in jouw woning anderen wonen die studeren, dan tellen zij niet mee. Als je ouder bent dan 21 en zelf studeert, heb je geen recht op bijstand en val je zelf niet onder de kostendelersnorm. Tevens tel je niet mee voor de kostendelersnorm van huisgenoten die een uitkering ontvangen.
  • Recht en hoogte uitkering zijn voor jongeren, thuis- of uitwonend, afhankelijk van nog meer aspecten, zoals het eventuele eigen vermogen. Hierbij maakt het echter niet uit of je thuis of zelfstandig woont.   

Bron: Deze tekst is onder meer gebaseerd op informatie vanuit het gemeenteloket, en is geaccordeerd vanuit het Ministerie SZW.

Reactie toevoegen