Opleiding: creëren van baankansen vso/pro-leerlingen

Opleiding: creëren van baankansen voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Het vinden van werk voor leerlingen uit het vso en pro is meer dan het matchen van bestaand vraag en aanbod. Baankansen zijn vaak latent aanwezig. In een duurzame relatie met werkgevers moeten plekken gecreëerd worden voor deze jongeren. Functiecreatie of jobcarving kan daarbij helpen. Maar er is meer nodig. Het vraagt van werkgevers de bereidheid om aanpassingen te doen. Zorgen en bezwaren van werkgevers moeten serieus genomen worden; de juiste condities moeten gerealiseerd worden om werkgevers over de streep te trekken. Dat vraagt ook een goede samenwerking met gemeenten. Aan de andere kant gaat het om een goede voorbereiding op werk van de jongeren; dat ze gemotiveerd zijn voor dit werk en over de juiste vaardigheden beschikken.

Tijdens deze opleidingsdag komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Deel 1: Context: arbeidsmarkt & beleid – kansen & bedreigingen
  • Deel 2: Matchen, wat doet ertoe? Wat werkt?
  • Deel 3: Functiecreatie
  • Deel 4: Waardecreatie voor werkgevers

Deze opleidingsdag maakt deel uit van een meerdaagse opleiding arbeidstoeleiding, zoals die aangeboden wordt door Edunova

Edunova