Onderzoek bekostiging pro

In het onderzoek worden twee verschillende bekostigingsmodellen voor het praktijkonderwijs (pro) bekeken: het huidige model van gedeelde bekostiging, en als alternatief, een model van ongedeelde bekostiging. Waarbij we bij het model van ongedeelde bekostiging kijken naar twee scenario’s: 1. het samenwerkingsverband blijft de tlv pro afgeven. 2. Pro-scholen gaan zelf over toelating.

Onderzocht wordt wat de (mogelijke) consequenties/effecten, voor- en nadelen van deze modellen zijn, zowel voor de bekostiging van het pro als voor de systematiek van passend onderwijs. Het onderzoek moet bijdragen aan de besluitvorming over een toekomstbestendige verdeling van de middelen, gedragen door de betrokken partijen. Het onderzoek, dat ik samen met KBA Nijmegen uitvoer, beslaat een scala aan activiteiten, waaronder data-analyse, enquêtes, interviews en mini-casestudies in een aantal regio’s.

Bij het onderzoek zijn naast het Ministerie van OCW ook de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad Samenwerkingsverbanden vo nauw betrokken.

Ministerie OCW