Mensen Met Mogelijkheden 2

Met psychische kwetsbaarheden aan het werk

Veel mensen met psychische kwetsbaarheden slagen er niet in om werk te vinden en/of te houden. In gesprek met werknemers en werkgevers gaan we op zoek naar wat maakt dat mensen met psychische kwetsbaarheden wel goed kunnen functioneren in werk. Wat kunnen zij hier zelf aan doen? En wat hebben zij van anderen nodig?

Werknemers en werkgevers vertellen over hun ervaringen, professionals vanuit verschillende beroepsgroepen luisteren. En gaan vervolgens met elkaar in gesprek over wat zij gezien en gehoord hebben.

Mijn psychiater was vooral bezig met de medicatie. De verpleegkundigen praatten met me als mens: "Hè Maarten, hoe is het er mee?” Zij lieten ook veel meer van zichzelf zien. Daardoor vertrouwde ik ze ook meer - Maarten.

Behalve dat de professionals zich geïnspireerd weten, landt de kennis die we zo met elkaar verwerven ook in een gezamenlijke handreiking die voor iedereen die met deze mensen werkt beschikbaar komt.

In gesprek met Martijn helder krijgen waar hij mee stoeit en wat hij nodig heeft, daar had ik als werkgever goed hulp bij kunnen gebruiken, en nog steeds.

Diverse beroepsverenigingen