Mensen Met Mogelijkheden 1

Mensen Met Mogelijkheden

Als professionals stelden wij vast dat er veel meer kracht in deze jongeren zit dan wij nu vaak aanboren.

Veel jongeren met beperkingen slagen er niet in om werk te vinden en/of te houden. Professionals vanuit verschillende beroepsgroepen kwamen bijeen om te luisteren naar de ervaringen van deze jongeren en samen te zoeken naar kansen om hen beter te ondersteunen. Vertrekpunt was het begrijpen en doorvoelen van het verhaal van de jongeren.

De jongeren hebben openhartig hun verhaal verteld. Selle was daarin een belangrijke actor als tovenaar: hij interviewde op een zeer open en toegankelijke manier.

De bijeenkomsten boden de professionals ook de kans om elkaars kwaliteiten te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en aan een gedeelde ambitie en visie te werken. Er kan zo een perspectief ontwikkeld worden waarin de toegevoegde waarde van iedereen herkenbaar is en deze ten behoeve van de jongeren kan worden ingezet.

 

Diverse beroepsverenigingen
Documenten: