Meer arbeidsperspectief voor pro-leerlingen

Meer arbeidsperspectief voor pro-leerlingen

Veel praktijkonderwijs leerlingen kiezen ervoor om eerst een mbo-opleiding te volgen, en niet direct aan het werk te gaan. Maar biedt die weg hen ook de grootste kans op duurzame arbeid?

Inzet van dit onderzoek is het verkrijgen van objectieve en onafhankelijke informatie over de arbeidsparticipatie van de oud-leerlingen in relatie tot de uitstroombestemming. Daarnaast hebben we in interviews met oud-leerlingen gezocht naar hun overwegingen.

Op grond van deze kennis zullen de scholen nog beter in staat zijn om leerlingen en hun ouders goed te adviseren en te ondersteunen op de weg naar werk.

Pro College Nijmegen