MBO niet zaligmakend - Perspectief op werk voor pro leerlingen

Perspectief op Werk voor praktijkonderwijsleerlingen

De laatste jaren is een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs een mbo-opleiding gaan volgen. Dit onderzoek onder ruim 820 praktijkonderwijs leerlingen wijst uit dat de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen beduidend minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt dan de leerlingen die direct aan het werk gegaan zijn. Niet alleen hebben zij minder vaak betaald werk, ook hebben zij vaker een kleine baan.

Binnen de groep leerlingen die uitstroomden naar het mbo, doen degenen die een bbl-opleiding zijn gaan volgen het in eerste instantie beter dan de degenen die een bol-opleiding zijn gaan volgen. Dat voordeel is echter in het derde jaar na het verlaten van het mbo als sneeuw voor de zon verdwenen.

Een andere opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat, ten aanzien van de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen, het voor het succes op de arbeidsmarkt niet uitmaakt of ze wel of geen diploma hebben, en als ze wel een diploma hebben, op welk niveau. Een diploma, en ook een hoger diploma, biedt niet meer kans op succes.

Het is niet, wat vaak gedacht wordt, dat praktijkonderwijs leerlingen massaal op het mbo uitvallen, bijvoorbeeld omdat de ROC’s te grootschalig zouden zijn. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ze op het mbo juist succesvoller zijn dan menigeen denkt. Dat blijkt echter geen garantie voor succes op de arbeidsmarkt. Integendeel.

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd in opdracht van het bestuur van een aantal scholen voor praktijkonderwijs. De uitkomsten van het onderzoek zijn in belangrijke mate gebaseerd op gegevens van het CBS. Download het onderzoeksrapport 'Perspectief op Werk' bij publicaties.

Reactie toevoegen