Kansen voor lageropgeleide jongeren in de zorg

Jarenlang was werken in de zorg een kansloze missie voor jongeren die niet in staat waren om minimaal een mbo3 diploma te behalen. Onder invloed van de discussie over de eenzaamheid van ouderen en het gebrek aan liefdevolle aandacht, lijkt die werkelijkheid zeker in de verpleeghuiszorg nu snel te veranderen. Zo is er veel en structureel extra geld beschikbaar gesteld voor meer personeel. Ook is er een nieuw kwaliteitskader opgesteld, wat uitgaat van meer personeel. Ook omdat zorginstellingen er bij lange na niet in slagen om personeel op mbo niveau 3 of 4 te vinden, lijkt er ruimte te ontstaan voor zorgassistenten op een lager niveau. Met als kerntaak het geven van persoonlijke aandacht aan cliënten; daarnaast kunnen deze zorgassistenten lichte zorgtaken verrichten en ondersteunend werk doen zoals koken.

Scholen (pro, vso en mbo), gemeenten, UWV, SBB, het leerwerkloket en verschillende andere partijen in de regio Utrecht slaan de handen ineen om deze kans te verzilveren. In een pilot willen we uitvinden hoe we door beter samen te werken zorginstellingen beter kunnen bedienen, en zo deze jongeren perspectief op werk in de zorg kunnen bieden. In eerste instantie gericht op passende stageplekken en leerbanen. In deze pilot willen we oplossingen vinden ten aanzien van de volgende vragen, en onderzoeken hoe samenwerking kan bijdragen aan deze oplossingen:

  • Welke waarde kunnen deze jongeren (t/m niveau 2) creëren voor zorginstellingen?
  • Waarover moeten deze jongeren minimaal beschikken bij aanvang stage of leerbaan?
  • Hoe zorgen we voor een stabiele en stevige stroom van jongeren die willen en kunnen, op korte en lange termijn?
  • Hoe kunnen we zorgen dat de jongeren goed in beeld zijn, en jongeren en instellingen elkaar ontmoeten?
  • Welke ondersteuning hebben de zorginstelling en de jongeren nodig om de stage of leerbaan doorgang te laten vinden en succesvol te laten zijn? En hoe organiseren we dat?
  • Welke mogelijkheden zijn er om ook het onderwijs binnen de instelling te verzorgen?

Voor deze pilot zoeken we nu een of twee zorginstellingen die mee willen doen!

Gemeente Utrecht