Jongeren met lvb én gedragsproblematiek

Jongeren met lvb én gedragsproblematiek

De weg naar werk is voor deze jongeren niet eenvoudig en hun ontwikkelingsperspectief is ongunstig. Vanwege hun beperkingen en problemen is het behalen van ontwikkelings-doelen en daarmee het vinden en vasthouden van werk lastig. Pluryn zet zich er echter volop voor in om de kansen op werk voor deze jongeren te vergroten. Dat is niet gemakkelijk, temeer omdat deze jongeren vaak pas bij Pluryn in beeld komen als het thuis of op school niet meer gaat. In veel gevallen komt werk als perspectief pas dán in beeld, terwijl de stap naar werk zorgvuldige voorbereiding vergt. De afstand van de jongere tot regulier werk is immers vaak groot en op de arbeidsmarkt wordt lang niet altijd rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van deze jongeren. En het eindigt niet met de stap naar werk. Continuïteit van begeleiding op de werkplek blijft belangrijk. 

Deze visie op de begeleiding van jongeren met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblematiek naar werk is opgesteld op basis van intervisiebijeenkomsten en interviews met professionals en experts van Pluryn, een analyse van de bestaande interventies binnen Pluryn en een literatuurstudie naar de werkzame bestanddelen in aanpakken gericht op de ondersteuning van deze doelgroep naar werk. Daarnaast is ook met een aantal jongeren zelf gesproken: waar hebben zij qua ondersteuning naar werk behoefte aan?

 

Pluryn