Home

Werk is niet voor álle jongeren vanzelfsprekend. Sommige jongeren lopen vanwege hun aandoening(en) tegen beperkingen aan of worden bijvoorbeeld geconfronteerd met problemen in de thuissituatie. Verschillende in de persoon en/of in de omgeving gelegen factoren kunnen maken dat jongeren er niet in slagen om werk te vinden of te behouden. Deze jongeren en hun diepgevoelde wens om dankzij hun werk in de samenleving mee te tellen, staan centraal in mijn werk.

Eindelijk kan ik laten zien wat ik in huis heb - Jeroen.
Ik doe weer mee, dat is geweldig - Sharon.

Samen met ondernemers, onderwijs en overheden zoek ik naar mogelijkheden om meer jongeren aan het werk te helpen én te houden. Daarbij richt ik me in het bijzonder op het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie.

 

Academie Spelderholt in Beekbergen biedt jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen na het verlaten van het vso een driejarig ontwikkelingstraject gericht op het versterken van hun zelfstandigheid en het bevorderen van hun participatie. De studenten wonen, werken en leren hier vijf dagen per week.

 

Met subsidie van het Ministerie VWS hebben we de afgelopen jaren diepgaand onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van dit ontwikkelingstraject, alsmede naar de toegevoegde waarde ervan vanuit het perspectief van de jongeren, hun gezinnen en de maatschappij. 

 

Eind 2020 is het onderzoeksrapport overhandigd aan Erik-Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van VWS en vervolgens breed verspreid.

Gemeenten aan zet voor jongeren met beperkingen

 

Álle jongeren aan het werk. Daar is het ook u als gemeente om te doen. Eenvoudig is dat echter niet. Zeker niet als het gaat om de jonggehandicapten voor wie u sinds 2015 verantwoordelijk bent. Zo slagen gemeenten er vooralsnog onvoldoende in om werkgevers te helpen aan geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking.

 

Om deze jongeren en werkgevers op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen, is kennis bij beleidsmakers en -uitvoerders van groot belang. De workshop ‘Jonggehandicapten: hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden’ biedt gemeenten inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om uw aanpak richting werkgevers en jongeren te versterken.

Blog

Wel een levenscoach, geen vervolgopleiding?!

Het versterken van hulpbronnen, bijvoorbeeld middels de inzet van een levenscoach, kan zeker bijdragen. Maar ondertussen laten we kansen liggen om de zelfredzaamheid van mensen met verstandelijke beperkingen te vergroten. Veel jongeren met verstandelijke beperkingen hebben, wanneer zij het vso verlaten, namelijk geen toegang tot passend vervolgonderwijs. Terwijl recent onderzoek uitwijst dat een passende vervolgopleiding kan maken dat zij na hun 18e nog een flink stuk zelfstandiger en zelfredzamer worden, en dat dit bijdraagt aan het meedoen en de tevredenheid met het eigen leven.

Gezocht: Positieve ervaringen in Corona tijd!

Welke (onverwachte) positieve ervaringen heeft u in Corona tijd opgedaan als het gaat om de ontwikkeling van  jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Vertel!