Gezocht: Positieve ervaringen in Corona tijd!

Welke (onverwachte) positieve ervaringen heeft u in Corona tijd opgedaan als het gaat om de ontwikkeling van  jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Vertel!

 

Arbeidsmarkt in zwaar weer

Als gevolg van de corona crisis stevenen we af op misschien wel de grootste recessie in honderd jaar tijd. Op de arbeidsmarkt vangen flexwerkers en zzp’ers de eerste klappen op. Voor de tweede helft van het jaar worden meer reorganisaties en faillissementen verwacht, zeker bij een eventuele tweede virusgolf, waardoor ook meer werknemers met vaste contracten op straat komen te staan.

Jonge mensen hard geraakt

Op de arbeidsmarkt worden in het bijzonder jonge mensen getroffen. Zij hebben vaker flexcontracten in plaats van een vast contract. Ook blijken zij oververtegenwoordigd in de sectoren die het meest getroffen worden door de lockdown. Jongeren die studeren zijn hun bijbaan kwijt, lopen vertraging op en moeten meer lenen. Ook op lange termijn zullen deze nu jonge mensen de nadelige gevolgen hiervan ondervinden.

Jongeren in (meest) kwetsbare positie

Bijzondere zorgen gaan uit naar de jongeren voor wie het voor de corona crisis al niet vanzelfsprekend was dat ze werk vonden en/of behielden. Jongeren die vanwege hun aandoening(en) tegen beperkingen aanlopen of bijvoorbeeld geconfronteerd worden met problemen in de thuissituatie. Gevreesd wordt dat werkgevers als eerste afscheid zullen nemen van deze medewerkers of op zoek naar nieuwe krachten de voorkeur zullen geven aan andere jongeren.

Ook (onverwachte) positieve ervaringen

Alle reden om extra aandacht aan deze jonge mensen te geven. Tegelijkertijd is er zoveel meer te vertellen over deze tijd. Tussen alle zorgelijke verhalen door, klinken verhalen van hoop; verhalen over (onverwachte) positieve ervaringen die we in deze tijd opdoen. Verhalen zoals die van jongeren die moeite hebben met de drukte in de klas, en die geweldig blijken te gedijen bij online onderwijs. Of van jongeren die moesten stoppen met stage en er zelf in geslaagd zijn om een bijbaantje te vinden.

Sterker uit crisis komen

De vergaande coronamaatregelen hebben ons dagelijks leven op z’n kop gezet. We hebben dingen anders moeten doen, soms dingen moeten laten. Dat geldt ook voor deze jongeren en hun begeleiders. En precies dat maakt deze tijd ook waardevol: in een periode van ontregeling van routines kunnen we veel leren van hoe het anders kan, en wat het positieve effect daarvan kan zijn. Door de positieve ervaringen van de afgelopen tijd met de voorbereiding op werk, het vinden en behouden van werk, te verzamelen en te onderzoeken.

Oproep: deel uw positieve ervaringen!

Wat kunnen we in positieve zin leren van de corona tijd? Welke positieve ervaringen heeft u opgedaan als het gaat om deontwikkeling van jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Wat moet niet meer terug naar hoe het was, maar behouden blijven? Vertel! Ik nodig u (jongere, werkgever, begeleider, ouder, of ieder andere betrokkene) uit uw verhalen uit de praktijk, klein of groot, uit welk domein dan ook, te delen en deze samen met mij en hopelijk vele anderen te onderzoeken. Natuurlijk mag dat geanonimiseerd.

 

Deel uw verhaal via een reactie op deze post, of mail uw verhaal naar mail [at] sellevanderwoude.nl,

of bel me op 06-11043535.

 

Inzet: meer perspectief op werk voor deze jongeren

De verhalen en analyses worden gebundeld en online breed verspreid, als inspiratiemateriaal voor de jongeren zelf en iedereen die zich inzet voor hun arbeidsdeelname (ouders, overheden, ondernemers, onderwijs, zorg, etc.). Met als inzet: een post-corona samenleving waarin deze jonge mensen op de arbeidsmarkt meedoen en meetellen! 

 

Selle van der Woude

Reactie toevoegen