Gemeenten aan zet

Gemeenten aan zet voor jongeren met beperkingen

Met de transities in het sociale domein worden gemeenten in belangrijke mate verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van jongeren met een beperking.

Dat is een complexe opgave, zeker in combinatie met de noodzaak om te besparen. Tegelijkertijd bieden de transities gemeenten ook kansen om tot een betere samenhang in beleid te komen en zo effectiever én efficiënter te zijn.

Dat is echter niet eenvoudig. CrossOver ondersteunt gemeenten daarbij. Onder meer met een checklist voor gemeenteraden. Deze checklist omvat een elftal vragen die raadsleden kunnen helpen om scherp te krijgen wat zij willen weten over deze jongeren, alvorens hun standpunt te bepalen.

Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver