Evaluatie Banenafspraak

Het lijkt erop dat steeds meer ondernemers bereid zijn om mensen met arbeidsbeperkingen kansen te bieden. De regionale werkbedrijven hebben echter moeite om geschikte kandidaten aan te dragen en moeten soms nee verkopen. Dat heeft mede tot gevolg dat de groei van het aantal banen in het kader van de Banenafspraak stagneert. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft de afgelopen periode al verschillende acties ingezet om het tij te keren.

In opdracht van de directie van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heb ik samen met betrokkenen van binnen en buiten het Werkbedrijf de ondersteuning van ondernemers en van kandidaten met een arbeidsbeperking tegen het licht gehouden en onderzocht waar kansen liggen om de aanpak te versterken. Een van de voornaamste zorgen van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen was dat het Werkbedrijf niet het volledige potentieel aan kandidaten dat in aanmerking komt voor de Banenafspraak niet in beeld heeft. Dit bleek een terechte zorg; we hebben verschillende ideeën verzameld om de pool aan kandidaten te vergroten. Tegelijkertijd bleken veel van de kandidaten die wel geregistreerd stonden te boek als ‘niet beschikbaar / niet bemiddelbaar’, en lijkt de werkelijke opgave veel meer te zijn om het potentieel in kandidaten te zien.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen