EU Peer Review on Social Inclusion

Peer Review on Social Inclusion

Nederland is door de EU uitgenodigd deel te nemen aan een peer review inzake de sociale inclusie van jonge mensen met beperkingen. Doel van deze peer review is om de sociale inclusie van deze jongeren in de EU te bevorderen door het uitwisselen van kennis tussen lidstaten over werkzame aanpakken.

Op verzoek van het Ministerie van SZ&W een commenting paper opgesteld in reactie op de discussion paper van gastland Kroatië. In deze paper beschrijf ik verschillende aspecten van het Nederlands beleid in de afgelopen jaren, en maak ik een vergelijking met het Kroatisch beleid. Vervolgens bespreek ik (de visie op) de werkzame bestanddelen van aanpakken in beide landen, alsmede de 'transferability' daarvan.

Op 13 en 14 september samen met Ministerie SZW deel genomen aan de peer review in Zagreb!

Europese Unie