De professional in zijn kracht

Gilde Re-integratie

Groepen klantmanagers van sociale diensten deelden hun kennis en ervaring rond het naar werk begeleiden of activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Met als tastbaar resultaat een aantal uiteenlopende, doordachte en onderbouwde methodieken.

En bovendien: enthousiaste klantmanagers die zich meer bewust zijn geworden van de effectiviteit van hun handelen.

Met de vergaarde kennis kunnen we werk maken van het verbeteren van de effectiviteit van re-integratie.

Gilde Re-integratie