Blog

Of je wel of niet thuis woont, maakt niet uit voor het recht op uitkering. Wel kan, als je 21 jaar of ouder bent en je niet studeert, het feit dat je nog thuis woont van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Dan geldt: hoe meer mensen er thuis wonen, hoe lager je uitkering. In vergelijking met jongeren die op zichzelf wonen (niet samenwonend) zul je dan minder uitkering ontvangen.
Gemeenten geen goed beeld van jongeren met een beperking
Voor veel gemeenten zijn de aanstaande decentralisatie van AWBZ en jeugdzorg grotere hoofdpijndossiers, dan de invoering van de Participatiewet. ‘We helpen nu immers ook al mensen aan werk’, is de redenering. In een interview voor het vaktijdschrift van arbeidsdeskundigen, ADVisie, betoog ik dat gemeenten met zo’n instelling van een koude kermis thuis zullen komen. “Het ontbreekt gemeenten aan kennis over zowel de doelgroep als de mogelijke oplossingen.”
Empoweren versus beschermen
Verschillende onderzoeken laten er geen misverstand over bestaan: ouders hebben een grote invloed op de kans op werk van deze jongeren. Het is voor ouders echter geen gemakkelijke opgave om de juiste balans te vinden tussen het denken in mogelijkheden en het oog hebben voor de beperking(en).
Het belang van taal
Need I say more... 

Pagina's