Beter op weg naar vervolgonderwijs of werk

Overgang vervolgonderwijs of werk

Leerlingen vanuit vso, pro en intramurale zorg vormen een kwetsbare groep in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek, dat ik in samenwerking met Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) uitvoer, richt zich op de overgang van deze jongeren naar vervolgonderwijs of werk in de regio Den Haag.

Er zijn de laatste jaren verschillende initiatieven genomen om deze overgang goed te laten verlopen. De vraag van gemeenten en scholen is of er nu sprake is van een sluitend aanbod en of daarbij voldoende rekening gehouden is met de effecten van belangrijke ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, focus op vakmanschap, de participatiewet maar bijvoorbeeld ook de flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Kortom, er gebeurt al veel goeds, gaat het daarmee goed komen of is er nog meer of iets anders nodig?

Gemeente Den Haag