Banenafspraak - Wat werkgevers bezig houdt

Banenafspraak - Wat werkgevers bezig houdt

Zo een werkgever. Uit de steigerbouw. Die tot de conclusie komt dat ze in het kader van de Banenafspraak twee mensen met een arbeidsbeperking in dienst moet nemen. Die zich niet kan voorstellen dat mensen met een arbeidsbeperking zich weten te redden in de harde wereld van de steigerbouwers. Op kantoor zou iemand wellicht de lunches kunnen verzorgen. Maar dat is maar voor een beperkt aantal uren. De schoonmaak wordt nu uitbesteed. Wellicht kan er schoonmaak en lunch gecombineerd worden tot één nieuwe functie? Maar wie maakt dan het kantoor schoon als hij of zij ziek is? En waar vind ik dan nog in hemelsnaam plek voor een tweede medewerker uit de doelgroep die ik geacht word aan te nemen?

Vorige week mocht ik Rotterdamse werkgevers meenemen in wat het Sociaal Akkoord, de vermaledijde Quotumwet en de Participatiewet voor hen betekenen. Wat is er nu precies afgesproken? Wat is nu precies de doelgroep? Hoeveel banen moeten er gerealiseerd worden? Welke banen tellen mee? Hoe kan ik als werkgever voor deze mensen mogelijkheden creëren? En wat kan ik er als werkgever nog meer aan doen om er een succes van te maken? En welke ondersteuning kun je daar als werkgever bij krijgen?

Het was de aftrap van een boeiend gesprek met werkgevers. Veel vragen leven er bij werkgevers ook over de ondersteuning die zij kunnen krijgen en de compensatie voor verminderde productiviteit en de extra kosten die werkgevers soms maken. Als iemand duurzaam niet in staat is zelfstandig het minimumloon te verdienen, blijf ik dan zolang als deze werknemer bij me werkt recht houden op de loonkostensubsidie? Bij het bepalen van de loonwaarde wordt met ingang van 2015 geen rekening meer gehouden met de extra begeleiding vanuit de werkgever. Hoe word ik daar dan wel voor gecompenseerd?

Verschillende werkgevers die goed ingevoerd zijn, weten dat de ondersteuning zoals die nu door UWV geboden wordt niet op alle punten dezelfde is als de ondersteuning die gemeenten straks kunnen bieden in het kader van de Participatiewet. Vanuit het perspectief van werkgevers snijdt dat geen hout. Terecht dat ze daar kritisch over zijn. Er zou sprake moeten zijn van eenzelfde pakket aan ondersteuning voor al die mensen die vallen binnen de doelgroep van de banenafspraak. Sterker nog, voor al die mensen die vanwege een arbeidsbeperking ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en/of te behouden.

Het is dan ook toe te juichen dat het kabinet vrijdag besloten heeft ten aanzien van een aantal belangrijke instrumenten het beleid te harmoniseren. Het voorstel is de no-riks polis te uniformeren én deze door UWV uit te laten voeren. De mobiliteitsbonus (premiekorting) wordt/blijft vijf jaar voor de volledige doelgroep beschikbaar, er is dus sprake van een zekere compensatie van bijvoorbeeld extra begeleidingskosten. Verder is men het erover eens dat de overheid ook zou moeten voorzien in één jobcoach per bedrijf; de wet biedt die ruimte al, gemeenten worden opgeroepen aan te sluiten bij het uitvoeringsbeleid van UWV. Meer lezen? Zie de Kamerbrief.

Wilt u als werkgever ook deze bijeenkomsten bijwonen? Dat kan nog. Op 27 november of 2 december bent u van harte welkom. Meer lezen.

 

Foto: Jobstap

 

Reactie toevoegen