Appreciative Inquiry – Praktijkonderwijs in 2020

Het is 2020… Het Pro College doet het fantastisch op het gebied van professioneel handelen, en wordt hiervoor geprezen door medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijven. Kun je zo beeldend mogelijk beschrijven wat je om je heen ziet gebeuren? Wat zijn de belangrijkste verschillen met de huidige situatie?

In verschillende bijeenkomsten zijn alle medewerkers, onderwijzend en ondersteunend personeel, actief uitgedaagd om zelf en met elkaar met deze vragen aan de slag gegaan.

Vertrekpunt: het glas is halfvol, niet halfleeg. We zijn begonnen met ‘het beste wat er is’ te onderzoeken: Kun je een moment beschrijven dat jij ervaren hebt dat er door jou zelf of door iemand anders binnen het Pro College professioneel gehandeld werd? Vele positieve voorbeelden van professioneel handelen zijn de revue gepasseerd. Dat gaf vertrouwen, en vooral: smaakte naar meer. Medewerkers zijn uitgenodigd te verbeelden ‘wat mogelijk is’, te dromen over hoe het professioneel handelen er in 2020 uit zou kunnen zien. Om vervolgens met elkaar na te denken over wat er nodig is om deze dromen te realiseren, en wat een ieder daar zelf aan kan bijdragen. Met als resultaat: een schat aan inspirerend ideeën, klein en groot! Verschillende medewerkers hebben ook al actie ondernomen, anderen zijn nog wat zoekende. Momenteel onderzoeken we wat hen verder kan helpen.

Het Pro College is er nog niet. Maar breed binnen de organisatie leeft er veel enthousiasme over de positieve energie die er bij mensen zelf ontstaan is om met het eigen en het gezamenlijk professioneel handelen aan de slag te gaan. Juist omdat er niet alleen een appel op ‘het hoofd’ (wat is er nodig?) maar ook op ‘het hart’ gedaan wordt (wat mij drijft, wat ik belangrijk vind). Ook zijn we onder de indruk van de gezamenlijkheid die ontstaan is, juist door ruimte te bieden aan ieders verhalen, en deze verhalen te onderzoeken op wat waardevol is, en van daaruit met elkaar te dromen en actie te ondernemen.

Op een later moment volgt nog een casusbeschrijving.

Pro College Nijmegen