Home

Werk is niet voor álle jongeren vanzelfsprekend. Sommige jongeren lopen vanwege hun aandoening(en) tegen beperkingen aan en slagen er niet in om werk te vinden of werk te behouden. Deze jongeren en hun diepgevoelde wens om dankzij hun werk in de samenleving mee te tellen, staan centraal in mijn werk.

Eindelijk kan ik laten zien wat ik in huis heb - Jeroen.
Ik doe weer mee, dat is geweldig - Sharon.

Samen met werkgevers en publieke organisaties (werk, onderwijs en zorg) zoek ik naar mogelijkheden om meer jongeren aan het werk te helpen én te houden. Ik richt me in het bijzonder op de ondersteuning van werkgevers die inclusief willen ondernemen, het komen tot een krachtige aanpak van gemeenten in het kader van de Participatiewet, en het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.

Werkgevers - Regie

 

De regie daar waar die hoort: bij werkgevers. Werkgevers willen best met deze jongeren werken, maar hebben moeite zich voor te stellen wat zij nu concreet voor hun bedrijf kunnen betekenen. Ook zien zij (terecht of niet?) de nodige bezwaren en risico’s.

 

Er is veel onderzoek gedaan naar wat er nodig is om van de inzet van deze jongeren een succes te maken en hoe dat te organiseren. Kennis die ik gebruik om werkgevers te adviseren. Ook breng ik werkgevers in contact met partijen die hen hierbij adequaat kunnen ondersteunen.

 

Deze proactieve aanpak die uitgaat van het initiatief van werkgevers biedt meer kans op een beter resultaat voor alle betrokkenen.

Gemeenten aan zet voor jongeren met beperkingen

 

Álle jongeren aan het werk. Daar is het ook u als gemeente om te doen. Eenvoudig is dat echter niet. Zeker niet als het gaat om de jonggehandicapten voor wie u sinds 2015 verantwoordelijk bent. Zo slagen gemeenten er vooralsnog onvoldoende in om werkgevers te helpen aan geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking.

 

Om deze jongeren en werkgevers op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen, is kennis bij beleidsmakers en -uitvoerders van groot belang. De workshop ‘Jonggehandicapten: hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden’ biedt gemeenten inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om uw aanpak richting werkgevers en jongeren te versterken.

Blog

Leren Waarderen - Leerlingen uit het praktijkonderwijs

Huub Poels over praktijkonderwijs

Eind februari heeft Huub Poels als directeur afscheid genomen van de Rijzert, school voor praktijkonderwijs in Den Bosch. Ter ere van zijn afscheid heb ik Huub uitgebreid mogen interviewen over zijn kijk op het praktijkonderwijs en de passies, talenten en beperkingen van de leerlingen. Een openhartig verhaal van een bevlogen man.

EU Peer Review on social inclusion for young people with disabilities

EU Peer review on social inclusion for young people with disabilities

What are the key factors fostering the social inclusion of young people with disabilities? And how can we ensure equal access to quality support services for these young people?   

Some of the questions we spoke about during the peer review in Zagreb.